Project Description

AdBlue ja SCR-järjestelmä

Mikä on AdBlue?

AdBlue on kauppanimike urean (32,5%) ja puhdistetun veden (67,5%) liuokselle, joka on teollisesti valmistettu EU6 (ja joihinkin EU5) päästötasolla varustettujen moottorien SCR-järjestelmiin. SCR-järjestelmä ruiskuttaa AdBlue nestettä sumuna pakoputkeen hieman ennen SCR-katalysaattoria, jonka jälkeen ruiskutettu AdBlue muuttuu pakokaasulämmön myötä ammoniakiksi (NH₃) ja hiilidioksidiksi (CO₂). Tämän jälkeen pakokaasun typpioksidit (NOx) reagoivat SCR-katalysaattorissa ammoniakin (NH₃) kanssa, jolloin NOx-päästöt muuttuvat typeksi ja vedeksi (höyristyy ilmaan). SCR-järjestelmä on siis kaikkiaan hyvin tehokas tapa NOx päästöjen hallintaan.

SCR: Selective Catalytic Reduction, järjestelmä joka huoletii AdBlue nesteen annostelusta ja valvonnasta.

Voiko SCR-järjestelmän de-aktivoida eli poistaa käytöstä?

Voi varmasti mutta asia ei ole kokonaisuutena ihan niin yksinkertainen. SRC-järjestelmä on viimeisissä EU6c/EU6d moottoriversioissa hyvin monimutkainen osa pakokaasupäästöjen kokonaishallintaa DPF:n (hiukkasuodatin) ja EGR:n (pakokaasuntakaisinkierrätys) kanssa. Se voi olla hankalammillaan jopa sidoksissa DPF-järjestelmään. Kun SCR-järjestelmä on ns. ”pimennetty”, saattaa autosi yrittää kompensoida puhdistuskykyä DPF-järjestelmällä, joka näkyy voi näkyä kiihtyneenä DPF-regenerointina. Järjestelmien toiminta eri valmistajien toteuttamana poikkeaa toisistaan ja mitään yksiselitteistä toimintaesimerkkiä ei ole.

Toinen huomioitava asia on SCR-järjestelmän tuleva uudelleenkäyttöönotto. Kun järjestelmä nyt de-aktivoidaan, sinne jää kuitenkin jonkin verran
AdBlue nestettä säiliöön, pumppuun, putkiin ja itse annostelijaan. Urealiuos seistessään kiteytyy ja aiheuttaa tyypillisesti ongelmia järjestelmän toimivuuteen. Pahimmassa tapauksessa edessä on koko järjestelmän uusiminen. Riskiä voi pienentää ureajärjestelmän huolellisella tyhjentämisellä ja huuhtelulla (esim. kuuma vesi).

Kolmas asia joka kannattaa huomioida on auton vaihto tulevaisuudessa. Osa autoliikkeista, etenkin merkkiorganisaatiot vaativat asiakkaalta varmistuksen vaihtoauton päästöjärjestelmien toiminnasta. Tällä pyritään varmistamaan se ettei asiakas tietoisesti siirrä korjausvastuuta autoliikkeelle joka joutuu myymään auton ehjänä eteenpäin. SCR-järjestelmien elvytys takaisin toimintakuntoon voi helposti kustantaa useista satasista useisiin tuhansiin.

Miksi en voi täyttää AdBluen sijaan pelkkää puhdistettua vettä?

Voitkin, se ei riko mitään mutta uusimmissa järjestelmissä on tarkkailu urealaadulle joko anturin tai NOx/NH₃ mittauksen kautta. On mahdollista
että moottoriohjainlaite havaitsee SCR-järjestelmän puutteellisen puhdistustason ja aktivoi siihen liittyvän diagnostiikkarutiinin, lopputuloksena voi olla joko pelkkä vikakoodi SCR-järjestelmän suorituskyvystä tai jopa moottoritehonrajoitus eli ns. ”vikatila”.

SCRoff, AdBlue off, AdBlue delete yms. ohjelmointi

Nimiä voi olla monia mutta kaikissa on päämääränä AdBlue käytön lopettaminen eli käytännössä SCR-järjestelmän pimentäminen. Kuten arvata saatat, ohjelmamuutosten laatu ja taso vaihtelee luokattomasta hyvään. Suomen markkinoilla näistä ohjelmoinneista arviolta 90% tulee samoista lähteistä vaikka ohjelmantekijät kertovat tekevänsä ne itse. Internet on täynnä erilaisia tietokantoja ja algoritmibotteja joista ohjelmat ostetaan valmiiksi muokattuina. Näin ollen se se ”itse tehty” osuus on lähinnä läppärin avaaminen ja dpfoffservicecom tyyliseen palveluun kirjaantuminen. Vastaavia ready-to-go-oh-no palveluita on maailmalla ties kuinka paljon ja useilla toimijoilla ohjelmat ovat pääsääntöisesti jopa toistensa kopioita. Osa ohjelmista on jopa niin huonosti tehty ja testattu, että niissä on poistettu joko vahingossa, tai välinpitämättömyyttä myös muuta kuin SCR-järjestelmän diagnostiikkaa. Asia tulee usein ilmi perinteisen kaavan kautta, asentaja koittaa selvittää autossa olevaa muuta vikaa, sellaista josta ei tule mitään vikakoodia. Parin päivän ihmettelyn jälkeen selviää että auton moottori ECU:n vikadiagnostiikka on niivitetty nurin SCRoff, DPFoff tai EGRoff ohjelmoinnin myötä.

Millaisia SCR-järjestelmän ohituksia Motorbit tarjoaa?

Tällä jetkellä emme toteuta mitään SCR-päästöjärjestelmien muokkauksia tai deaktivointeja. Mikäli AdBlue liuoksen saatavuus huononee niin paljon että lainsäätäjä höllentää päästömanipulointien sanktiointia määräaikaisesti, mietimme kantaamme uudelleen. On mahdollista että tulemme tarjoamaan valtavirrasta poikkeavaa SCR ohjelmamuutosta joka kohdentuu vain käynnistyksenestoon ja NOx/NH₃ tarkkailuun. Ohjelmamuutos siten poistaa AdBlue sidonnaisen käynnistykseneston sekä mahdollistaa AdBlue ”vesitankkauksen”. Miksi? Näin itse SCR-järjestelmä pysyy käytössä aktiivisena ja siihen voi taas normaalisti täyttää AdBlueta milloin vaan.